Upravljanje uslugama ISO normom do provjerene i ispitane ekološke proizvodnje

Naziv projekta:
Upravljanje uslugama ISO normom do provjerene i ispitane ekološke proizvodnje

Broj projekta:
KK.03.2.1.14.0037

Opis projekta:
Projekt je usmjeren na širenje poslovanja uvođenjem nove usluge u području ekološke poljoprivredne proizvodnje, a koje će uvođenjem, certificiranjem i akreditiranjem ISO/IEC 17065 sustava (norme) u poslovanje biti u mogućnosti pružiti tvrtka PROMO-EKO d.o.o. Projekt će omogućiti tvrtki kontrolu i nadzor ekološki poljoprivredne proizvodnje i proizvoda u skladu s međunarodnim standardima što će za konačni cilj imati plasiranje kvalitetnih ekoloških proizvoda na tržište, ali i za samu tvrtku educiranje, podizanje kvalitete i širenje tržišta kako u RH tako i otvaranje mogućnosti za strana tržišta.

Opći cilj projekta:
Opći cilj projekta vezan je uz doprinos projekta dugoročnim neposrednim razvojnim rezultatima, odnosno povećanju konkurentnosti tvrtke kako bi se zadržala vodeća pozicija na željenom tržištu ekološke poljoprivrede.

Specifični ciljevi projekta:

  • Jačanje konkurentnosti,
  • širenje domaćih i inozemnih tržišta,
  • povećanje regionalne konkurentnosti uz brži gospodarski rast te
  • zapošljavanje 1 nove osobe na poslovima ekološke poljoprivrede.

Ukupna vrijednost projekta:
146.875,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta:
117.500,00 HRK

Bespovratna sredstva:
99.875,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
03. prosinca 2018. do 03. veljače 2022.

Korisnik bespovratnih sredstava:
Promo eko d.o.o.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Promo eko d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.
Izradu mrežnih stranica sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

.