Promo eko d.o.o. izabran za člana Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Osijek