ISO sustavi

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom (quality management system – QMS). Organizacije koriste standard kako bi demonstrirali sposobnost dosljednog pružanja proizvoda i usluga koje zadovoljavaju zahtjeve kupaca i regulatora. Tvrtka Promo – eko d.o.o. će Vam pomoći da uskladite Vaše poslovanje s ISO 9001 standardom.

ISO 14001: 2015 postavlja kriterije za sustav upravljanja okolišem prema kojima se tvrtka može certificirati. Izrađuje okvir koji tvrtka ili organizacija može slijediti za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja okolišem. Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na njegovu djelatnost ili sektor.

Uvođenje HACCP sustava odnosno identifikacija , procjena i kontrola opasnosti temeljem Zakona o hrani i drugih zakonskih i podzakonskih akata za određene proizvode ili cijele proizvodne linije.

Upravljanje energetskom učinkovitošću pomaže organizacijama uštedjeti novac, kao i očuvanje resursa. ISO 50001 podržava organizacije u svim sektorima kako bi učinkovitije iskoristile energiju, kroz razvoj sustava upravljanja energijom (energy management system – ENMS).
ISO 50001 temelji se na modelu sustava upravljanja koji se kontinuirano poboljšava i koristi se za druge poznate standarde kao što su ISO 9001 ili ISO 14001. To olakšava organizacijama da integriraju upravljanje energijom u sveukupne napore za poboljšanje kvalitete i upravljanja okolišem.