IKT za EKO održivi razvoj

Naziv projekta:
IKT za EKO održivi razvoj

 

Referentni broj: KK.03.2.1.19.0170

 

„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke PROMO EKO d.o.o.“
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Korisnik projekta:
PROMO EKO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:
220.248,05 HRK

Bespovratna sredstva:
86.929,73 HRK

Trajanje projekta:
1. lipnja 2020. – 1. lipnja 2021.

Kontakt osoba:
Nataša Uranjek
Tel: +385 99 3304 105;
E-mail: natasa.uranjek@promo-eko.hr

www.strukturnifondovi.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA: 

Projekt se odnosi na kupovinu programskih rješenja te opreme za poslovanje putem kojih će se riješiti glavni problem “smanjena učinkovitost i konkurentnost tvrtke”, a koji je utvrđen analizom postojećeg stanja poslovanja te potrebama i zahtjevima tržišta. Provedbom projekta optimizirati će se poslovni procesi tvrtke, informacije o poslovanju biti će stalno dostupne, pravovremene i točne te će se postojeće usluge pružati brže i kvalitetnije s visokom dodanom vrijednosti za kupca, uvesti će se nova usluga u području promocije ekoloških proizvoda i proizvođača te održivog razvoja.

CILJ PROJEKTA:

Opći cilj projekta vezan je uz doprinos projekta dugoročnim neposrednim razvojnim rezultatima, odnosno povećanju konkurentnosti tvrtke kako bi se zadržala vodeća pozicija na željenom tržištu ekološke poljoprivrede.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • Povećana produktivnost – bržom i jednostavnijom uslugom uz točnu i brzu informaciju te smanjenje troškova;
  • Poboljšanje postojeće usluge – uvođenjem novih IKT rješenja postojeće usluge podići će se na novu razinu u području kvalitete te će tvrtka moći pravovremeno i pravodobno odgovoriti na sve zahtjeve tržišta;
  • Uvođenje nove usluge – nova IKT rješenja omogućiti će uvođenje nove usluge u području produkcije i promocije poduzetništva i ekoloških poljoprivrednika, ali i održivog razvoja čime će se podići svijest građana te sami marketing i prisutnost tvrtke na tržištu;
  • Kvalitetnije praćenje cjelokupnog poslovanja;
  • Stvaranje pretpostavki za širenje na nova tržišta EU (Mađarske i Austrije);
  • Povećanje konkurentnosti – poboljšanje interakcije s klijentima, bržom i jednostavnom uslugom visoke kvalitete te širokim asortimanom usluga.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Promo eko d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.
Izradu mrežnih stranica sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.