Izrada procjene ugroženosti od požara za pravne osobeIzrada plana zaštite od požara za pravne osobeIzrada procjene ugroženosti od požara za JL(R)SIzrada plana zaštite od požara za JL(R)SOsposobljavanje radnika iz zaštite od požaraIspitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požaraIspitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i paraProvođenje pokaznih i taktičkih vježbi prema zadanim scenarijima korištenjem vatrogasne opreme i vozila

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA PRAVNE OSOBE

Temeljem Zakona o zaštiti od požara vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su izraditi procjenu ugroženosti od požara.

IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PRAVNE OSOBE

Temeljem Zakona o zaštiti od požara vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su izraditi plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara.

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA JL(R)S

Temeljem Zakona o zaštiti od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti požara gradova i općina na području županije.

IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA JL(R)S

Temeljem Zakona o zaštiti od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara. Plan zaštite od požara županije temelji se na planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

Temeljem Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom postoji obveza osposobljavanja zaposlenika u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave.

ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, vlasnik, odnosno korisnik, dužan je provjeravati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara. Sustavi se ispituju najmanje jednom godišnje o čemu se izdaje uvjerenje.

ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU PRISUTNOSTI ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, vlasnik, odnosno korisnik, dužan je provjeravati ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para. Sustavi se ispituju najmanje jednom godišnje o čemu se izdaje uvjerenje.

PROVOĐENJE POKAZNIH I TAKTIČKIH VJEŽBI PREMA ZADANIM SCENARIJIMA KORIŠTENJEM VATROGASNE OPREME I VOZILA

Prilikom provođenja vježbi evakuacije i spašavanja za pravne osobe, te prilikom provođenja vježbi civilne zaštite za JL(R)S u mogućnosti smo ponuditi izradu scenarija za provođenje vježbi korištenjem vatrogasne opreme i vozila.