Certifikacija proizvoda

Troškovnik naknade
za provođenje kontrole

Popis subjekata
pod kontrolom

Zahtjev za ulazak u sustav
kontrole ekološke proizvodnje

Katalog
mjera

Pregled zakonske regulative
i normativnih referenci

Certifikacijska
shema

Rad u izvanrednim okolnostima
uzrokovane pojavom bolesti COVID-19

Poveznica s bazom podataka
za poljoprivredni reprodukcijski materijal

Opći ciljevi ekološke poljoprivrede temelje se na uspostavi održivog sustava upravljanja poljoprivredom, proizvodnji različitih visokokvalitetnih prehrambenih i drugih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s potražnjom potrošača za proizvodima proizvedenim bez štetnog utjecaja na okoliš, zdravlje ljudi, biljaka i životinja.

Kako bi se osiguralo da se ekološki proizvodi proizvode u skladu sa zahtjevima propisanim zakonskom regulativom, na sve aktivnosti subjekata u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije ekoloških proizvoda primjenjuje se sustav kontrola uspostavljen i upravljan u skladu s pravilima utvrđenim zakonskom regulativom i normom HRN EN ISO/IEC 17065:2013 prema kojoj smo akreditirani, a koja se odnosi na rad certifikacijskih tijela za ekološku proizvodnju kod Hrvatske akreditacijske agencije.

Dodatne informacije o postupcima za rješavanje prigovora i pritužbi te pravima i obavezama klijenata dostupne su na zahtjev.