ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA ZAŠTITA NA RADU

Europska Unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta:
IKT za EKO održivi razvoj

Broj projekta: KK.03.2.1.19.0170

Vrijednost projekta: 220.248,05 HRK

Prihvatljivi troškovi projekta: 133.738,05 HRK

Bespovratna sredstva: 86.929,73 HRK

Korisnik sredstava: Promo eko d.o.o.

Više o projektu…

NOVOSTI

Promo eko d.o.o. član Partnerskog vijeća OBŽ

Djelatnici tvrtke Promo eko d.o.o., kao predstavnici gospodarskih partnera, imenovani su Nataša Uranjek i Marko Teni za članove Županijskog partnerskog vijeća. Županijsko partnersko vijeće će biti […]

Predstavljanje poslodavaca na Odjelu za biologiju – PROMO EKO d.o.o.

Nataša Uranjek, mag.ing.agr., direktorica tvrtke PROMO EKO d.o.o. i Predsjednica Sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu Županijske komore Osijek te Marko Teni, mag.bio., voditelj Odjela […]

Dodjela bespovratnih sredstava tvrtki Promo eko d.o.o.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Darko Horvat dodijelio je 05. prosinca 2019. godine Odluku o financiranju bespovratnih sredstava tvrtki Promo eko d.o.o. za realizaciju ulaganja u […]

Promo eko d.o.o. izabran za člana Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Osijek

Izborno tijelo za izbor Gospodarskog vijeća Županijske komore Osijek, u suradnji sa stručnom službom HGK Županijske komore Osijek utvrdilo je sastav Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore […]

Predsjednica Sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu Nataša Uranjek

U Županijskoj komori Osijek je 22. listopada održana osnivačka sjednica Sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu. Cilj osnivanja sekcije jest omogućiti članicama lakše rješavanje problema […]

QGIS – Korak 7. Stvaranje rasporeda ispisa

U posljednjem koraku opisat ćemo način na koji je moguće željeni prikaz izvesti u grafičku datoteku visoke razlučivosti pomoću rasporeda ispisa. Navedenim alatom promatrani obuhvat kartografskog […]

QGIS – Korak 6. Dodavanje oblaka s tekstom

U svrhu dodatnog naglašavanja pojedinih elemenata grafičkog prikaza, na isti je moguće dodati oblake s tekstom kako bi se detaljnije opisao promatrani element. Na ovaj način […]

QGIS – Korak 5. Stvaranje novog sloja

U prethodnom poglavlju pokazali smo na koji način uvesti već postojeće vektorske slojeve u QGIS projektne datoteke. U ovom poglavlju saznat ćete kako pomoću QGIS software-a […]

QGIS – Korak 4. Uvoženje vektorskog sloja

Ukoliko posjedujete vektorske slojeve u nekom od dostupnih formata, prethodno nacrtanih u nekom od različitih prikladnih software-a (AutoCad, ArcGIS, QGIS itd.), iste je moguće uvesti u […]

QGIS – Korak 3. Uvoženje podloga iz WMS i WFS servisa

U trećem koraku prikazat ćemo kako se u projektnu datoteku uvoze podloge iz WMS i WFS servisa. WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service) […]

QGIS – Korak 2. Referentni koordinatni sustavi

Za potrebe državne topografske kartografije i katastra u RH koristi se projekcijski koordinatni referentni sustav poprečne Mercatorove projekcije (HTRS96/TM). U ovom koraku ćete naučiti kako da […]

QGIS – Korak 1. Postavljanje korisničkog sučelja

U prvom koraku osvrnut ćemo se na postavljanje korisničkog sučelja. Ovim korakom olakšat će se daljnji rad u software-u te praćenje uputstava koja ćemo objavljivati u […]

QGIS – Ukratko o software-u

QGIS je besplatni software za obradu podataka iz Goegrafskih informacijskih sustava (GIS). Geografski informacijski sustavi koriste se za analiziranje, uređivanje i upravljanje geografskim podacima. U uvodnoj […]

QGIS – Upute za korištenje

QGIS je besplatni software za rad sa GIS sustavima. Pratite našu internetsku stranicu (http://promo-eko.hr/ ) jer ćemo u slijedeća 2 mjeseca objavljivati kratke, ali korisne upute […]

Natječaj za zapošljavanje

Promo eko d.o.o. kontinuirano traži obrazovane, motivirane i stručne nove suradnike. Zauzvrat nudimo rad u dinamičnom okruženju i ambicioznom timu, mogućnost stručnog usavršavanja te primanja primjerena […]

EU Ecolabel

Novi trendovi i sve veća ponuda na tržištu kao i globalizacija uzrokovali su veće zahtjeve potrošača dok su usmjerenja očuvanja čistog okoliša i netaknute prirode potaknula […]

PROCJENA RIZIKA I OPERATIVNI PLAN

PROCJENU RIZIKA I OPERATIVNI PLAN obvezne su izraditi pravne osobe posjednici/korisnici opasnih tvari temeljem članka 36.,  stavak 3.  Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih […]

Nova djelatnost -KOORDINATOR II

U postupku gradnje propisana je obveza investitoru, vlasniku građevine, koncesionaru ili drugoj osobi za koju se izrađuje glavni projekt, imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na […]

Održana radionica o projektima gospodarenja otpadom u ŽK Osijek

U Županijskoj komori Osijek je 19. prosinca održano stručno predavanje Obveze i mogućnost sufinanciranja projekata gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave u suradnji s tvrtkom Promo […]

Stručno predavanje u HGK

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek u suradnji s tvrtkom Promo eko d.o.o. 19.12.2017. godine u 12 sati u prostorijama HGK Osijek, Europske avenije 13, organizira […]

Plan gospodarenja otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pozvalo je gradove i općine koje još nisu usvojile planove gospodarenja otpadom, da to što žurnije učine. Naime, preduvjet za EU […]

Procjena ugroženosti od požara

Temeljem Zakona o zaštiti od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su za svoje područje izraditi procjenu ugroženosti od požara i plan zaštite od […]

Potrebno održivije korištenje pesticida u EU-u

U izvješću o Direktivi o održivoj uporabi pesticida koje je danas donijela Komisija analizira se napredak postignut u državama članicama EU-a glede primjene mjera za smanjenje […]

Međunarodni dan zaštite životinja

Zbog prekomjernog korištenja prirodnih resursa, ali i ostalih velikih promjena koje čovjek uzrokuje u prirodi dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže. Nesvjesni svoje odgovornosti, ali i ovisnosti […]

3 % ENDEMSKIH VRSTA U RH

Prema podacima iz Upisnika zaštićenih područja (prosinac 2016. godine), u Republici Hrvatskoj trajno je zaštićeno 407 područja u devet nacionalnih kategorija zaštite što zauzima 8,49 % […]

JUNACI IZ SJENE

Potaknuti nedavnim katastrofalnim požarima u Dalmaciji, koji će zauvijek ostati u sjećanjima posebno lokanom stanovništvu, vatrogascima i svim ljudima koji su sudjelovali u akcijama gašenja i […]

LIJEPA NAŠA HRVATSKA

Bukove šume u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica na Popisu svjetske baštine UNESCO-a Upis na Popis svjetske baštine potvrda je da se prirodnim ljepotama Hrvatske […]

UTVRĐIVANJE ALKOHOLIZIRANOSTI RADNIKA – nova djelatnost tvrtke Promo eko

Sukladno članku 58. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14) radnik za vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava […]

Prestanak važenja I. Akcijskog programa

Stupanjem na snagu II. Akcijskog program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/2017) prestaje važiti I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog […]

Zlatna vatrogasna medalja našem zaposleniku

Naš zaposlenik, viši stručni suradnik za sigurnost tvrtke Promo eko d.o.o. Krešo Galić, struč. spec. ing. sec. je povodom obilježavanja 145. obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek […]

Promo eko d.o.o. otvorio poslovni prostor

24.02. 2017. Promo eko d.o.o. povodom otvorenja poslovnog prostora ugostio i počastio drage prijatelje, poslovne partnere i osječke uglednike.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Promo eko d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.
Izradu mrežnih stranica sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj